četrtek, 04. julij 2013

Pojdimo k izviru čiste vode: analiza Raufčeve vode

Program Pojdimo k izviru čiste vode, ki se je izvajal v okviru Splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je bil posvečen iskanju in raziskovanju izvirov čiste vode. Udeleženci programa so bili upokojenci in upokojenke, ki jih je zanimalo kar največ o vodah in jim je aktivno preživljanje prostega časa v naravi združeno z izobraževanjem pomenilo izziv. Tako smo v okviru programa «proučili« kar nekaj nadvse zanimivih izvirov na področju Tolmina, Baške grape, Trebuše, Kobarida in Breginjskega kota. Vsebine programa so bile zelo bogate, saj so nas po poteh spremljali predavatelji: Jože Munih, Miha Mihelič, svoje poglede na omenjeno tematiko nam je predstavil tudi Anton komat, o svojem delovanju in skrbi za pitno vodo sta nas seznanila Komunala Tolmin in  ZZV Nova Gorica. Seveda je potrebno še posebej omeniti in pohvaliti, da so vsebine znotraj programa bogatili s svojim znanjem in neprecenljivim vedenjem tudi posamezni udeleženci skupine. Da bi bile naše poti kar najbolj varne, nas je z znanjem in napotki »osvežila« tudi Božena Istenič.

Ker nas je zanimala tudi kakovost nekaterih vodnih izvirov, ki na našem področju veljajo za izvire dobre vode in s katerih marsikateri mimoidoči zajema vodo za pitje, smo v okviru programa opravili tudi nekatere analize vzorcev vod. V okviru tega smo se seznanili s pravilnim postopkom vzorčenja vod, pošiljanjem vzorcev vod z našega področja v analize v ZZV Nova Gorica, kjer so opravili mikrobiološko in kemijsko-fizikalno analizo poslanih vzorcev vod. Za podrobnejšo razlago analiz vzorcev vode, med drugim tudi za analizo Raufčeve vode v Poljubinju, smo povabili Natašo Šimac iz ZZV Nova Gorica, ki nas je seznanila z rezultati vseh opravljenih analiz ter nas seznanila s kakovostjo pitne vode v severnoprimorski regiji.   

Laboratorijske analize  Raufčeve vode, katere vzorec je bil odvzet 8. maja 2013, v času izrazitega deževnega obdobja so pokazale, da je voda dobra in izdano je bilo mnenje, da je vzorec vode skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Analiza Raufčeve vode (klikni na povezavo za ogled)

Rezultati opravljene mikrobiološke analize te iste vode so pokazali manjšo prisotnost koliformnih bakterij. Le te so lahko prisotne v iztrebkih ljudi in živali in so tako lahko pokazateljice  fekalnega onesnaženja vode; ker pa se koliformne bakterije nahajajo tudi v okolju in je njihova prisotnost v vodi lahko tudi posledica stika vode z razpadajočo organsko snovjo (npr. listja), jih ne moremo z gotovostjo uporabljati za dokazovanje fekalnega onesnaženja. Če jih najdemo v vodi, moramo izključiti prisotnost E. coli. Zaradi omenjene prisotnosti koliformnih bakterij je bilo izdano mnenje, da vzorec glede na preskušane mikrobiološke parametre ni skladen s Pravilnikom o pitni vodi. Po pravilniku o pitni vodi namreč velja, da je normativ tako za Escherichio coli kot koliformne bakterije in druge oblike bakterij v vodi 0 celic na 100 ml. Vsebnost teh bakterij, se pravi koliformnih, je sicer majhna in verjetno zdravje ljudi ob uživanju te oz. take vode ne bi bilo ogroženo, kot je povedala ga. Nataša Šimac, je pa za realno sliko kakovosti  vode vendarle potrebna še kakšna podobna analiza tudi v prihodnje. Samo ena analiza, kot v tem primeru, lahko pokaže le trenutno sliko vode. Dejansko sliko oz. neko pravo oceno kakovosti vode pa lahko dobimo le, če kontroliramo izvir s podobnimi, ponavljajočimi se, občasnimi analizami . Povedala je tudi, da je naše področje kraško z vsemi značilnostmi kraškega sveta in da so zaradi tega naši vodni viri še posebej ranljivi in dovzetni za vplive iz okolja. Poudarila je, da moramo z našimi vodnimi viri ravnati odgovorno in da je potreben stalni nadzor nad njimi, še posebej tistimi, ki so namenjeni javni uporabi. 

Avtorica: Nataša Klobučar Štrancar