ponedeljek, 24. marec 2014

Bolezni, ki jih prenašajo klopi

S pomladjo ljudje več svojega čas preživimo v naravi, s toplejšimi temperaturami pa oživijo tudi klopi. Klopi prenašajo številne bolezni, po katerih smo Slovenci v samem vrhu Evrope. Nevarnost okužbe je največja na celjskem, kranjskem in goriškem območju.

Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Tolmin in Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin vabita na predavanje Bolezni, ki jih prenašajo klopi. Marjetka Žefran Drole, dr. med. spec. pediatrinja, bo govorila o pravilni zaščiti pred klopi, načinih pregledovanja in odstranjevanja ter o simptomih bolezni, ki jih prenašajo klopi.

Tretje predavanje iz niza Poskrbite za svoje zdravje bo v torek, 25. marca 2014, ob 19.00 v Knjižnici Tolmin.

ponedeljek, 17. marec 2014

Medgeneracijsko (ne)razumevanje - otrok, mladostnik, starš in družbenost

Posoški razvojni center in Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin vabita na srečanje z dr. Tončijem A. Kuzmanićem, sociologom in politologom. Svoje poglede na pereča (med)generacijska vprašanja današnjega časa bo Kuzmanić predstavil v petek, 21. marca 2014, ob 18. uri v Knjižnici Tolmin

Vstop je prost!

***

Imate občutek, da mlajša/starejša generacija živi v »drugem« svetu kot vi? Iščete možne poti, kako premagati medgeneracijske razlike?

Lahko bi se reklo, da se mladi in star(ejš)i čedalje slabše razu-mejo. A tukaj vendarle preostane vsaj še neko bistveno vpra-šanje: ali res pri tem gre samo za »razumevanje« – kot se zdi na prvi pogled – ali pa morebiti tudi vsaj še za »uboganje«?!

Če je nekoč v dobi skupnosti in religije ter ideologij uboganje bilo tako rekoč samoumevna stvar, pa v dobi »konca avtori-tete« ter čedalje večjih doz avtoritarnosti, temu pač več ni tako. Ne nazadnje so danes »v igri« še takšni ali drugačni »mediji«, kar pomeni povsem druge in drugačne strukturacije življenja. Le-te so – poleg drugih »socializatorjev« – še kako in v številnih dimenzijah »nadrejene« običajnim/tradicionalnim socializatorjem (družina, prijatelji, šole …). Pri vsem tem ima pomembno vlogo tudi »prehod« od komuniciranja k le še informiranju, saj živimo predvsem v informacijskih družbah fundamentalnega družbenega poneumljanja, ki poteka natanč-no skozi informiranje.

Ali je potemtakem čudno, če se v okolju pozne družbe-nosti posameznik (še posebej otrok in mladostnik) zateče »vase«, se umakne »v virtualnost« in še zadnje kančke svoje svobode poišče nikjer drugje kot v anoni-mnosti!?

Gledano s stališča družine, staršev in otrok, a tudi katere druge tradicionalno razumljene skupnosti, je nastali položaj kajpada čedalje bolj vprašljiv, saj proizvaja, med drugim, tudi veli-kanske količine nezadovoljstva, frustracij in tudi nasilja. Pravi problem v zvezi s tem pa je, da odgovorov na taka in podobna vprašanja sodobna družba ne da nima, tudi ne more jih imeti. Preprosto za to, ker je to, kar sedaj JE in torej OBSTAJA, pravzaprav njen lastni in poglavi-tni način obstoja in funkcioniranja.

Vprašanje, ki se v zvezi s tem postavlja, je: kako naprej, ko je vsem bolj ali manj jasno, da obstoječe forme družbe, torej tudi institucije in običajni načini življenja, rojevajo čedalje večje količine ne samo frustracij, pač pa kar des-trukcij, da občutkov nemoči in brezupa pri starejši ali mlajši generaciji, pri tem niti ne omenjamo.

Dr. Kuzmanić vam bo na enournem srečanju poskusil pojasniti nastalo zagato in podati v raz-mišljanje možne odgovore na pereča medgenera-cijska vprašanja današnjega časa.

petek, 07. marec 2014

Obvestilo oškodovanim gospodarstvenikom

Po žledu in zadnjih poplavah oškodovanim predstavnikom gospodarstva sporočamo, da lahko do vključno srede, 12. marca, oddate vlogo, če želite prejeti povračilo za nastalo škodo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) namreč pripravlja oceno neposredne škode v gospodarstvu na območju občin, ki jih sta jih žled in poplave najhuje prizadela. Zato je oškodovane gospodarstvenike (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge) iz prizadetih občin, ki so utrpeli škodo bodisi na strojih in opremi, bodisi zalogah in izpadu prihodka, pozvalo k zbiranju vlog.

Na severnem Primorskem lahko škodo prijavijo oškodovanci iz občin Ajdovščina, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Nova Gorica in Tolmin.

Več informacij, obrazce kot tudi navodila za izpolnjevanje slednjih, najdete na spletni povezavi MGRT, in sicer pod naslovom: »Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po naravni nesreči zaradi žleda in poplav 2014«.

Kot so še sporočili iz MGRT bo Vlada Republike Slovenije (RS) na podlagi prejetih podatkov za oceno škode za gospodarstvo in razpoložljivih sredstev proračuna RS odločala o nadaljnjih ukrepih in o višini finančnih sredstev.

Oškodovanci v gospodarstvu lahko dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Žled 2014«) ali na e-naslov: zled2014.mgrt@gov.si.

Dodatne informacije na MGRT vam lahko posredujejo še Petra Fras (telefon: 01/40-03-1 30), Miša Osterc (01/40-03-125) in Alenka Marovt (01/40-03-129).

Priloge:

četrtek, 06. marec 2014

Pojdi z menoj ... v Afriko in na Bližnji vzhod


Vse skupaj prav lepo vabimo na tretjo izmed letošnjih "popotovanj" Pojdi z menoj v ..., ki jih pripravljamo v Krajevni skupnosti Poljubinj - Prapetno.

To soboto, 8. marca 2014, bomo skupaj z Mitjem Podgornikom odpotovali v Afriko (Egipt, Sudan in Etiopija) in na Bližnji vzhod (Jordanija, Izrael). Dobimo se ob 18. uri v dvorani KS v Poljubinju (nad trgovino). Vstop prost!


sreda, 05. marec 2014

V občini Tolmin so podaljšali rok za prijavo škode

Štab civilne zaščite Občine Tolmin je podaljšal rok za prijavo škode, nastale po žledu. Oškodovanci lahko tako vse do prihodnjega ponedeljka, 10. marca, stanje po škodi opišete oziroma prijavite na predpisane obrazce, ki jih oddate na Občino Tolmin.

nedelja, 02. marec 2014

Srečanje z županom na temo pobude za nadaljnji razvoj vasi

V četrtek, 27. februarja, smo se predstavnice pobudnikov Janja Hadalin in Krajevne skupnosti Poljubinj - Prapetno (KS) sestale z županom Občine Tolmin Urošem Brežanom, direktorjem občinske uprave Davorinom Simčičem, vodjem Oddelka za okolje in prostor mag. Miranom Droletom ter občinskim urbanistom Zoranom Štanta. Predstavnikom občine smo želele tudi osebno predstaviti Pobudo o postopnem začetku načrtovanju razvoja vasi ter jih seznaniti z izidom zbiranja podpisov podpori. Teh se je s strani prebivalcev Poljubinja in Prapetnega v pičlih treh tednih nabralo več kot 120.

 (Vir: PISO)

Uvodoma nam je župan na kratko predstavil dosedanje delo občine na tem področju, v nadaljevanju pa je vodja oddelka mag. Drole razgrnil načrt  oziroma Idejno zasnovo prostorske ureditve, ki so jo na občini izdelali pred sprejemom Občinskega prostorskega načrta (OPN), leta 2008. Na javni razgrnitvi v Poljubinju so takrat krajani sicer izkazali naklonjenost predlaganemu načrtu, vendar se je zataknilo pri pridobivanju zemljišč, zato so po besedah Droleta zadevo potisnili na stranski tir.

Jeseni 2012 je Občina Tolmin s sprejemom OPN-ja Poljubinju, po številu prebivalcev velikemu in hkrati najbližjemu kraju, želela prioritetno zagotoviti možnosti nadaljnjega razvoja. S tem namenom je z več občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) rezervirala zemljišča, ki bi lahko odigrala ključno vlogo pri zastavljenih ciljih. Na teh zemljiščih tako niso in ne bodo dovoljeni nikakršni posegi pred predhodno potrditvijo OPPN na občinskem svetu. To med drugim konkretno pomeni, da do sprejetja OPPN na opredeljenih stavbnih zemljiščih (za katera bodo lastniki plačevali davek v skladu z namensko rabo) niti lastniki zazidalnih parcel niti morebitni potencialni investitorji ne bodo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe ali kakorkoli drugače posegati na ta zemljišča. OPPN bo poleg predvidene zazidalne situacije opredelil še vso potrebno okoljsko (odvajanje odpadnih in meteornih voda), varstvo pred hrupom, požarna varnost …) in družbeno infrastrukturo (otroška igrišča, družbeni prostor …). Predstavnica pobudnikov Janja Hadalin ob tem predlaga, da se vzporedno s postopkom izdelave OPPN (prostorska enota PL_04) uredi tudi komunalna infrastruktura za zgornji del Poljubinja (prostorska enota PL_03). Ta je namreč še vedno brez ustrezno urejene fekalne kanalizacije.

Pobuda, ki smo jo konec minulega leta najprej posredovali županu, včeraj pa so se z njo seznanili tudi člani strokovnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Tolmin – Odbor za okolje in prostor Občine Tolmin – je po nekajletnem zatišju ponovno sprožila val razmišljanj o spremembah in razvoju kraja. Predstavniki obeh strani smo se razšli v dogovoru, da bo KS skušala najti ustrezen dialog z večino lastnikov zemljišč. Če se bo večina strinjala, bo po zagotovilu župana Občina Tolmin še letos sprožila uradne postopke za pripravo zgoraj omenjenega načrta (OPPN). Naj še enkrat poudarimo, da je izdelava OPPN po prostorski zakonodaji demokratičen postopek, v katero je vključena vsa javnost. KS bo prek svojega spletnega medija (www.ks-poljubinj.si) ter prek oglasnih desk redno obveščala krajane o poteku postopka in  pri tem tudi sama dejavno sodelovala.

Želimo si, da se krajani aktivno vključite v skrb za našo skupno prihodnost. Za vse informacije, vprašanja, pobude se lahko pri nas oglasite osebno ali prek e-pošte:  ks.poljubinj@gmail.com. Veseli bomo vsakršnega odziva.

Pripravili: predsednica Jasmina Klinkon in Tatjana Šalej Faletič, KS Poljubinj - Prapetno

Priloga: 
- Občinski prostorski načrt Občine Tolmin