ponedeljek, 04. december 2017

Vabljeni na predstavitev knjige Vojka Žagarja: Tolminsko sirarstvo


Da je Tolminsko že zelo dolgo poseljeno, dokazujejo številne arheološke najdbe in indici. Človeku sta krajina in podnebje tega teritorija močno ugajala in mu nudila prav tisto, kar je iskal zase in za trope udomačene živine. Le-te je v poletnih mesecih pognal na širne planinske pašnike, kjer je iz mleka prideloval maslo, sir, skuto. A ni mu bilo lahko, kajti visoke tolminske planine so vabile pastirje daleč tja v Furlanijo. Še težje so bile razmere ob reki Soči zaradi mejnega teritorija med romanskim in germanskim ljudstvom.

Trmoglavost slovenskega ljudstva je premagovala oviro za oviro in ne nazadnje prisluhnila švicarskemu sirarskemu mojstru Tomažu Hitzu, ki je Tolmincem leta 1874 pristopil na pomoč pri njihovem tradicionalnem gorskem opravilu, izdelavi sira. Cilj Cesarsko kraljevega kmetijskega društva iz Gorice je bil jasen. Postaviti to tradicionalno, prastaro sirarsko aktivnost na primerno visok nivo, ki bi zagotavljal izdelavo okusnih sirov po švicarskem vzoru.

Tematika knjige je naravnana predvsem na dogajanje v okviru nekdanje grofije Goriško-Gradiščanske. Kot mejni območji sta zaobjeti tudi Furlanija in Škofjeloško, kajti teritorialne meje, ki jih je postavljal človek, niso nikdar predstavljale pregrade dogodkom in pastirskim čredam po planinah, kakor tudi ne trgovini in trgovskim potem. Odgovor, zakaj danes sir Tolminc, pa bomo našli v dogodkih zadnje četrtine 19. stoletja.

Vojko Žagar o knjigi Tolminsko sirarstvo (samozaložba, 2017)

1 komentar: