Javni razpisi

 Aktualno:


Zaključeno: 
 • Obveščamo vas, da je 3. januarja 2014 Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

  Namen javnega razpisa:
  je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

  Upravičenci so:
  mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

  Upravičeni stroški:
  - materialne investicije,
  - obratna sredstva.

  Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 1. 12. 2013 do 25. 8. 2014.

  Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20. 1., 20. 2. in 20. 3..

  Več najdete tukaj.
 • Javni poziv Eko Sklada:
  •  18SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb,
  • 19SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb.
Več informacij lahko dobite v ENSVET – Energetsko svetovalni pisarni Tolmin (Bojan Mrak) oziroma na telefonskih številkah: 05/38-82-638 ali 051-423-328 ali 080-1669 ali na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html.