O nas

Naselja, ki jih KS obsega: Poljubinj, Prapetno

Površina: 8 km²

Sedež: Poljubinj 62, 5220 Tolmin

Matična številka: 5021081

Davčna številka: 23470283

Transakcijski račun: 01328-6450853581 (Banka Slovenije)

Člani sveta KS Poljubinj:

• Andrej Leban (predsednik)
• Nada Kenda
• Janja Hadalin
• Milan Jarc
• Aleš Poodobnik